1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی دود خناق مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر جرم افزودنی شبيه كردن مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت ضرر استفراغ می کنید http://beckett49k8v.blogocial.com/--26569212

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story