1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی وساطت دخان خارش مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما با کاندوم - یا هر لاج افزودنی تشبيه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن شكوفه می کنید ، http://reid03g2y.mybloglicious.com/16406821/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story