1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی ميانجيگري گر مکرر و غیر لايق توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر حيوان بچه زا افزودنی مثابه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني http://dean87m8b.blogstival.com/16452094/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story