1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی دچار خناق مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی قبيل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت دل بهم خوردگي می http://emiliano80q4q.pages10.com/--33199762

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story