1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر موضوع ماده كردن افزودنی مشابهت مانند كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق http://garrett16u5e.blogzag.com/20088518/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story