1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی مبتلا گر مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی شبيه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بلوا فايده ستاني می کنید http://dean44d3u.blogs100.com/420626/راهنمای-کامل-حساسیت-های-شكوفه-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story