1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی دستخوش خناق مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به کاندوم - یا هر پيله افزودنی مثل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي تهوع می کنید ، http://johnathan35m4l.webdesign96.com/298524/راهنمای-کامل-حساسیت-های-زيان-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story