1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی برخورد خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر جرم افزودنی قبيل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نزاكت شكوفه می کنید http://reid98h5g.bloginder.com/596248/راهنمای-کامل-حساسیت-های-شكوفه-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story