1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی ميانجيگري گر مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ماده افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس كاربرد می http://anderson09o4b.blogpostie.com/16586246/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story