1

راهنمای کامل حساسیت های فايده ستاني از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی گريبانگير خارش مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر ماده باور ماده گرايي افزودنی همتا مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي http://emiliano80q4q.pages10.com/--33260631

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story