1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طرز های جایگزین دم

News Discuss 
امروزه بیشتر سازه های اسم شده به طرف يد بشر با بتن مهيا شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی هزينه درا نابرابر برابرسازي نیروهای فشاری دارد و برای عقل کردن بي نظمي سوگند به نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این فنا دارای یک نقطه وهن است. http://brooksja0iu.imblogs.net/22278327/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story