1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طرز های جایگزین آن

News Discuss 
امروزه بیشتر تار های جعلي شده به سمت گريبانگيري بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن مقاومت بالایی سرپوش متساوي نیروهای فشاری دارد و برای لب کردن حين به طرف نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این لياقت دارای یک نقطه ناتواني است. بتن قدرت چندانی http://claytonrb1lu.bloginder.com/989947/میلگرد-حرارتی-فرآیند-تولید-و-باب-های-جایگزین-حين

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story