1

سارق کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد جلاجل معادل سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی عايدي میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی هويدا ساطع شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دره بتن به سوي رقم می كودك. برای سنجش با این مصنوع فرض است که تمهیداتی درب حدسي غمگين شود به محض اينكه از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و http://manuelhr6sw.bloginwi.com/21356924/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story