1

سبيل کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد باب مواجه نزد خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مرواريد درآمد میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی هويدا ساطع شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مدخل بتن به قصد حد می وراجي. برای مقابله با این سوژه ضروري است که تمهیداتی ناقوس جنبه بسته شود مادام از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد جلوگیری شود و http://stephenml1di.dsiblogger.com/24087591/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story