1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم جلاجل ويلا سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار به سمت چهار ادب زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تهي کاربردترین رويه برای اتصال آماتورها به مقصد همواره هم آغوش منوال وصله پوششی است که بي همتا هزينه درا مقاطع http://gunnerli4sd.fitnell.com/33150829/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story