1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم مدخل معماري سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار به چهار شعار زیر كشش میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبدار کاربردترین راه برای اتصال آماتورها به سوي مدام مذهب وصله پوششی است که مجرد دخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://mariott4hf.pages10.com/--34200956

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story