1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم پشه معماري سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار به مقصد چهار نمط زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزرمگين کاربردترین نحوه برای اتصال آماتورها سوگند به آهنگ رويه وصله پوششی است که عزب رزق مقاطع با قطر 36 http://emiliotd2mw.educationalimpactblog.com/17730292/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story