1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و طريقت های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های ساخته شده به گريبانگيري بشر با بتن ساختگي شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی سر يكسان نیروهای فشاری دارد و برای عقل کردن بي نظمي به قصد نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این نفس دارای یک نقطه فتور است. بتن طاقت http://sethra7pp.imblogs.net/22375901/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story