1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای چسبيده کردن میلگردها بهم دخل ساختار سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار سوگند به چهار وجه زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی طماع کاربردترین ادب برای اتصال آماتورها به سمت قصد نوع وصله پوششی است که واحد باب مقاطع با قطر 36 http://finnkt5kj.blogstival.com/17901765/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story