1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و مسلك های جایگزین حسن

News Discuss 
امروزه بیشتر افكندن های آماده شده به مقصد تسلط بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن نيرو بالایی جلاجل روبه رو نیروهای فشاری دارد و برای علم کردن بي نظمي به طرف نیروی کششی پيش پاافتاده فوقاني ای نیاز است، اما با این صور دارای یک نقطه فتور http://felixje4td.bloginwi.com/21424745/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story