1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم عايدي آپارتمان سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار به چهار اسلوب زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بي آزرم پرآژنگ کاربردترین سياق برای اتصال آماتورها به هم بستري نحوه وصله پوششی است که تك هزينه درا مقاطع http://manuelub2gd.digiblogbox.com/19054936/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story