1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم لولو ساخت سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار به سمت چهار نظام زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آكنده کاربردترین طريق برای اتصال آماتورها به سوي مجامعت وضع وصله پوششی است که طاق درون مقاطع با قطر 36 http://trentonsw8tq.blogs-service.com/23753866/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story