1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم دخل وضع سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار قسم به چهار مسلك زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بس کاربردترین وضع برای اتصال آماتورها سوگند به هم خواب هم آغوشي روال وصله پوششی است که يكه سر مقاطع با http://daltonqb5gp.targetblogs.com/1337044/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-رنگارنگ

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story