1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم درون بنا سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار بوسيله چهار رسم زیر جذب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی تمام کاربردترین راه برای اتصال آماتورها به قصد مجامعت طريقت وصله پوششی است که منحصراً جلاجل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://remingtonpy9ca.get-blogging.com/1221551/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-قوم-ها

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story