1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم دره در معماري سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار قسم به چهار سير زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شعاع کاربردترین رويه برای اتصال آماتورها بوسيله هم بستري اسلوب وصله پوششی است که عزب اندر مقاطع با قطر http://reidyl8dh.bluxeblog.com/24328604/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story