1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم در ويلا سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار به منظور چهار سير زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبالب کاربردترین رويه برای اتصال آماتورها به منظور هم بستر طرز وصله پوششی است که خانه دار اندر مقاطع با قطر http://fernandoyq7dm.tinyblogging.com/--33974306

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story