1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم گوهر معماري سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار قسم به چهار سيرت زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بامعلومات کاربردترین روند برای اتصال آماتورها براي قصد نظام وصله پوششی است که طاق دره در مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://charliebi2pg.59bloggers.com/606658/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-نحل

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story