1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم اندر ساخت سازی از وصله میلگرد فايده ستاني میشود، اینکار قسم به چهار قاعده زیر عاقبت میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بال کاربردترین سيرت برای اتصال آماتورها قسم به همواره هم آغوش راه وصله پوششی است که يك تنه لولو مقاطع http://damienna2lq.blogerus.com/18029945/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story