1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم مدخل خانه سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار قسم به چهار نحوه زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آكنده کاربردترین روش برای اتصال آماتورها بوسيله هم بستر نظام وصله پوششی است که منفرد سرپوش مقاطع با قطر 36 http://andreqe5nf.thezenweb.com/--35876797

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story