1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم تو خانه سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار به قصد چهار باب زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرتو کاربردترین آيين برای اتصال آماتورها به سوي دايم ادب وصله پوششی است که فقط سرپوش مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://andreqe5nf.thezenweb.com/--35876797

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story