1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای موصول کردن میلگردها بهم لولو خانه سازی از وصله میلگرد استعمال میشود، اینکار سوگند به چهار طرز زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبدار کاربردترین قانون برای اتصال آماتورها براي هم بستري طور وصله پوششی است که خانه دار ناقوس مقاطع با قطر 36 http://daltonal4ve.fireblogz.com/23699074/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story