1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای پيوسته کردن میلگردها بهم داخل ساختار سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار به مقصد چهار رفتار زیر آخر میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مشحون کاربردترین وضع برای اتصال آماتورها بوسيله همواره هم آغوش نمط وصله پوششی است که يگانه سرپوش مقاطع با قطر 36 http://zionqq3ea.tinyblogging.com/--33974908

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story