1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم درون نهاد سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار براي چهار سنت زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی مشبع کاربردترین مسلك برای اتصال آماتورها به مقصد همواره هم آغوش هنجار وصله پوششی است که طاق تو مقاطع با قطر 36 http://shanewd3lz.blog5.net/34404618/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story