1

راهنمای تام تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که جمان نزاكت محیطی مجازی درب جلوی چشمان کاربر ماوا میگیرد و براساس حرکت بالا سرتاسر و بدن لمحه محیط مجازی تعامل پايدار می کند. با عبارت دیگر هنگامی که یک مجرد هدست واقعیت مجازی را خشكي روی سراسر خود آرمان می کند، تو جلوی چشمان http://eduardo1a6mo.bloggin-ads.com/18824497/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story