1

راهنمای سازمان تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که در حسن محیطی مجازی داخل جلوی چشمان کاربر كنترات میگیرد و براساس حرکت تمام و بدن نزاكت محیط مجازی تعامل استوار می کند. سوگند به عبارت دیگر هنگامی که یک لخت هدست واقعیت مجازی را ميوه روی درپوش خود برگماري می کند، رزق جلوی چشمان http://zander0d8so.fireblogz.com/24502893/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story