1

همان سبک گزارش خبرنگار فرهنگی و سیاق

News Discuss 
علی‌اکبر وارد کنیم، همان متن قدیمی و همان سبک گزارش خبرنگار فرهنگی و سیاق باید باشد. حالا اگر دو بیت از آن ایرادی دارد می‌شود آن را اصلاح کنیم، آن‌هم باید توسط آدم مداح در منطقه سیستان و بلوچستان و فعالیت‌های تبلیغی‌اش در آن منطقه http://salamatensan.parsiblog.com/Posts/15/%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86+%d8%b3%d8%a8%da%a9+%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4+%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1+%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a+%d9%88+%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%82/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story