1

گزارش خبرنگار فرهنگی شرح وظیفه ام

News Discuss 
است. مگر من که این‌همه سال به‌روی تعزیه کارکردم، گزارش خبرنگار فرهنگی شرح وظیفه‌ام این بوده؟! من در اداره تئاتر سمت بازیگر و کارگردان را داشتم یا با حفظ سمت مخاطب باهوش است و می‌فهمد که کارگردان برای او ارزش قائل شده است http://sazmanpezeshk.parsiblog.com/Posts/15/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4+%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1+%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a+%d8%b4%d8%b1%d8%ad+%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d9%87+%d8%a7%d9%85/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story