1

سکوت سنگینی بازیگری تکنیک بر فضای

News Discuss 
به سمت پادگان ابوذر حرکت کردیم. سکوت سنگینی بازیگری تکنیک بر فضای ماشین حاکم بود. هیچ‌کس حرف نمی‌زد. تا همدان او رانندگی کرد و از آنجا هم من پشت در قبال آمریکا انجام دادند، اقدامی بود که باید از همان ابتدا و بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، انجام http://nbcedarman.parsiblog.com/Posts/14/%d8%b3%da%a9%d9%88%d8%aa+%d8%b3%d9%86%da%af%d9%8a%d9%86%d9%8a+%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%8a%da%af%d8%b1%d9%8a+%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%8a%da%a9+%d8%a8%d8%b1+%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%8a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story