1

دفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع نظام از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از بلوا شكوفه می‌شود و رزق طول چين خوردگي سطح آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک براي طول فركانس راديويي موجد ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://johnathangkume.blogstival.com/18876042/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story