1

در ماه نوامبر "خانواده طبقه بالا" نوشته لیزا جواهل با باشگاه کتاب دست و پا بسته را بخوانید

News Discuss 
هر ماه ، باشگاه کتاب دست و پا بسته از نویسنده می خواهد کتابی را که فکر می کند همه باید بخوانند ، توصیه کند. در ماه نوامبر ، روت وایر نويسنده كليدي ، خانواده را در طبقه بالا توسط ليزا جواهل توصيه مي كند . http://download-iranian-history-book.niloblog.com/p/15/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story