1

ناخن

News Discuss 
تکنیک مارمولکی اصلاح طلبان! اگر ناخن کوتاه باشد اشکال ندارد اما اگر بلند است باید مانع را برطرف کند اگر سمت چپ است همان قسمت و اگر سمت راست است آن قسمت وسمت چپ بدن را به نیت غسل بشوید واگر نمازی در این حالت خوانده شده قضا نماید. برای http://connero1346.link4blogs.com/12537214/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story