1

علت باد کردن باتری موبایل و راه حل جلوگیری از آن

News Discuss 
شاید تا به حالا با باتری های باد کرده و متورم مواجه گردیده باشید. شاید در‌این موقع تصور کنید که نقص‌ از سازنده باتری میباشد یا خویش را به خیال و خاطر خرید باتری تقلبی سرزنش فرمائید. البته علت اصلی چه می‌باشد؟ https://virgool.io/@miladhajizade20/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-fkwelures7cr

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story