1

حمل بار و کارگو

News Discuss 
با توجه به مطالب فوق و در نظر گرفتن انواع فریت بار و حمل کالا، فریت بار به صورت هوایی برای خرده بارهایی که از حدود ۴۵ کیلو شروع می شود تا اوزان تناژ به مقاصد مختلف دنیا بهترین روش حمل بار می باشد. https://rahsan.blogsazan.com/post/3R2q/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story