1

تاریخچه لوگوی باشگاهتاریخچه لوگوی باشگاه پرسپولیس

News Discuss 
لوگوی باشگاه پرسپولیس: لوگو ی تیم پرسپولیس در دسته لوگو ی های نشان یا (emblem) قرار دارد. این لوگو ها معمولا از تصاویر بصری ساخته می شوند. استفاده از عناصر متعدد در طراحی این لوگو سبب شده است که بیشترین تاثیر را در ذهن مخاطب خود داشته باشد. https://hidika.net/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story