1

ضرایب فهرست بها چیست؟

News Discuss 
در ابندا به بررسی مفهوم ضرایب لیست بها و انواع آن خواهیم پرداخت و سپس هر یک از این ضرایب را بررسی خواهیم کرد. طبق ضوابط و دستورکار های مربوط به برآورد ضرایب فهرست قیمت اعدادی هستند، که به هدف جبران خرج های اخص بر پروژه اعمال می شوند. بنابراین http://virgool.io/@sakhtemooon24/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-zng12p30fypm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story