1

مصرف چای در بیماری سنگ کلیه

News Discuss 
برای درک بهتر این موضوع بدن خود را مانند یک سیب تازه در معرض هوای گرم و آلودگی، که زمان فاسد شدن یا آسب دیدن آن خیلی سریع است، تصور کنید؛ بدن انسان به همین صورت است و آنتیاکسیدانهای موجود در این دمنوش میتواند نقش محافظ و دمای مناسب http://jimmyr914sbk6.idblogz.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story