1

طراحي نماي موزه شاید نوستالژیک ، چاپ شده در کتاب

News Discuss 
طراحي نماي موزه شاید نوستالژیک ، چاپ شده در کتاب "País Vasco: Guipúzcoa" که سال ها پس از جنگ کشور نابود شده او را گرفته است ، تمرکز می کند. طراحی نمایشگاه نیز در دو اتاق کاملاً متضاد است: اتاق جنگ رسمی است ، با دیوارهای ضخیم با رنگ مشکی https://telegra.ph/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story