1

The smart Trick of odoo auto backup That No One is Discussing

News Discuss 
Để khôi phục bản sao lưu cơ sở dữ liệu bằng giao diện quản lý cơ sở dữ liệu, hãy mở trình duyệt của bạn và điều hướng đến: . For those who installed Odoo on Ubuntu utilizing the install script by yenthe or any other put in script, Then https://charlesg680aaz2.onzeblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story