1

"โครงการช้อปดีมีคืน 2565" ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล

News Discuss 
ช้อปดีมีคืน 2565 กระตุ้นกำลังซื้อต้นปี รัฐบาลอนุมัติมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 และกระตุ้นกำลังซื้อ การบริโภคในประเทศ ซึ่งเงื่อนไขของมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2565 โดยจะเป็นการให้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 รูปแบบโครงการช้อปดีมีคืน "ช้อปดีมีคืน" ในปี 2565 เป็นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ สำหรับการสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยให้สิทธิ "ลดภาษี" ไ... https://256576116.oblogation.com/9620157/ช-อปด-ม-ค-น-2565-กระต-นกำล-งซ-อต-นป

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story