1

"ช้อปดีมีคืน 2565" มาตรการรายละเอียด และเงื่อนไขที่นี่

News Discuss 
"โครงการช้อปดีมีคืน 2565" ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล รัฐบาลอนุมัติมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2565 และกระตุ้นกำลังซื้อ การบริโภคในประเทศ ซึ่งเงื่อนไขของมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2565 โดยจะเป็นการให้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565 รูปแบบโครงการช้อปดีมีคืน "ช้อปดีมีคืน" ในปี 2565 เป็นมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ สำหรับการสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยให้สิทธิ ... https://256578888.verybigblog.com/9610354/ช-อปด-ม-ค-น-2565-มาตรการรายละเอ-ยด-และเง-อนไขท-น

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story